evenement

Music for Life

evenement

Organisatie

Cliniclowns voor een betere wereld.


Vrijwilligers blijven de spil van onze organisatie. Zonder hen zouden we onze werking niet rond kunnen krijgen. Zij spelen een grote rol bij het werven van fondsen maar ook logistiek verrichten zij een heel aantal taken:
-ons voltallige bestuur bestaat uit vrijwilligers. Naast hun gangbare bestuurlijke taken, zijn dit ook de mensen die op events en activiteiten hun handen uit de mouwen steken. Ze doen dit volledig onbezoldigd en met een tomeloze inzet.
-Daarnaast hebben we ook regio verantwoordelijken die op tal van activiteiten aanwezig zijn om onze organisatie te vertegenwoordigen. Dat kan zijn om een verkoopsstandje te bemannen, maar zij nemen ook met veel plezier en kennis van zaken een cheque voor Cliniclowns in ontvangst.
-Gelukkig kunnen we ook steeds rekenen op een vaste ploeg vrijwilligers die op losse basis inspringen wanneer we wat handen te kort komen: gadgets verkopen in een ziekenhuis, een infostandje bemannen op een event, pakjes inpakken …

Vaak krijgen we de vraag van vrijwilligers die heel graag willen helpen maar daarbij ook in contact willen komen met de kinderen. Door het jaar heen zijn daar geen mogelijkheden voor, maar 1 keer per jaar organiseren we een groot feest voor een 100-tal zorgkinderen en hun families. Op dat moment kunnen we altijd wel wat hulp gebruiken en kan je je als vrijwilliger ook nuttig maken in het bijzijn van onze clowns. Dit is ook vaak het moment waarop bedrijven een aantal van hun mensen toestaan om vrijwilligerswerk te verrichten.
Mocht je interesse hebben om als vrijwilliger aan de slag te gaan, kan je uiteraard altijd contact met ons opnemen. We kijken dan samen wat je interesses/sterktes zijn en zoeken naar een leuke invulling van je vrijwilligerswens.

20

CLOWNS

7862

GLIMLACHJES

24567

Clowns

Het grootste geschenk dat je iemand kan geven, is oprechte aandacht!


WORDT CLINICLOWN

Op dit moment hebben we geen vacature voor cliniclowns.Cliniclowns is constant in beweging. Een open sollicitatie met je CV en motivatiebrief stuur je door naar geert@cliniclowns.be

Nieuws & Acties

Een Kleine positieve gedachte in de ochtend kan de richting van je hele dag veranderen.


BLOG

Lees nog meer over onze acties in onze blog.

Sponsors

Geluk is iets dat vermenigvuldigt als het wordt gedeeld.


WILT U OOK SPONSOR WORDEN?

Hier lees je hoe je dit kan.

Veel gestelde vragen

Het grootste geschenk dat je iemand kan geven is oprechte aandacht!


Inderdaad, alle kinderen op de kinderafdeling worden door onze clowns bezocht. Bij aankomst op de afdeling krijgen de clowns van het verplegend personeel een briefing zodat ze op de hoogte zijn van de toestand van ieder kind. Indien het omwille van besmettingsgevaar niet mogelijk is om voor deze risicogroep te spelen, wordt er toch nog steeds een middel gezocht om deze kinderen te animeren, bv. door te spelen aan het venster. Een gemiddelde speelbeurt per kamer duurt ongeveer 10 minuten.
Onze clowns bezoeken niet alleen kinderen in de ziekenhuizen. Ook revalidatiecentra, brandwondencentra, centra voor kinderen en jongeren met ontwikkelings en/of gedragsproblemen, daghospitalen, intensieve afdelingen, Villa Rozerood, kinderpsychiatrieafdelingen worden door de cliniclowns bezocht. Daarnaast hebben we nog een specifiek webcamproject en verzorgen we huisbezoeken. Mocht er geen passend aanbod voor jouw instelling of organisatie bij zitten, dan kijken wij graag samen met jou naar andere mogelijkheden die wel passend zijn voor jouw instelling, doelgroep of bij de gelegenheid.
We verwachten van kandidaat Cliniclowns dat ze reeds een opleiding clownerie achter de rug hebben. Dit kan zijn door een opleiding in de podiumkunsten, theatermaken, dramadocent, drama therapeut of verschillende workshops en/of masterclasses gevolgd te hebben waar clownerie een belangrijke plaats innam. Ook kandidaten die andere relevante clownerie-ervaring kunnen voorleggen worden uitgenodigd voor een auditie.
Wanneer je door de audities heen bent gekomen en de proefperiode met succes hebt doorlopen, ga je op freelance basis als Cliniclown aan de slag. Op de werkvloer krijg je een specifieke training (coaching ), gebaseerd en aanvullend op de reeds gevolgde opleidingen clownerie. In dit stadium vindt de "echte" cliniclownsopleiding plaats.
Wanneer je al lang actief bent als cliniclown heb je uiteraard verscheidene verhalen die blijven hangen. Om er nu één specifiek uit te pikken is dan ook nogal moeilijk maar datgene wat je eigenlijk het meeste bij blijft is toch wel de warmte en de vriendschap die je mee krijgt van de kinderen, maar ook van de ouders. Sommige anekdotes zijn niet eens zo spectaculair, de kracht zit hem in de kleine dingen, zoals dat ene kind dat je spontaan en eerlijk omhelst om je te bedanken en zo zonder woorden laat blijken wat hij ervan vond.
De reacties zijn over het algemeen zeer positief, belangrijk is wel te benadrukken dat onze clowns altijd toestemming vragen aan de kinderen en/of de ouders om binnen te komen. De kinderen zijn tenslotte in het ziekenhuis om te genezen, dus kan het wel eens gebeuren dat ze te ziek of te moe zijn en in dat geval wordt de wil van het kind of van de ouders vanzelfsprekend gerespecteerd. De cliniclowns dragen een rode neus. Het herkenningspunt van de clown en tevens het kleinste maskertje van de wereld. Het clownkostuum ondersteunt en versterkt het clownspersonage Het kind moet zich veilig voelen, dat is één van onze belangrijkste uitgangspunten; daarom dragen de clowns weinig of geen make-up.
Meestal wordt er in onderling overleg bekeken wat de mogelijkheden zijn om op korte- of middellange termijn in een hospitaal aan de slag te gaan. Dit hangt uiteraard van een heleboel factoren af maar één van de meest doorslaggevende zijn toch wel de financiële middelen. Indien we ergens starten met een nieuw clownsduo willen we ook blijven komen en niet zomaar eens sporadisch bezoekje brengen. Hier hangt natuurlijk een prijskaartje aan vast en we bekijken dan ook of het haalbaar is binnen de budgetten. Indien dit niet het geval is proberen we hiervoor nieuwe sponsors te vinden.
Ja, zeker. Na afloop van het werk op de afdeling wordt er na het omkleden ook nog tijd gemaakt om het clownsspel te evalueren en hun ervaringen te delen met elkaar en het medisch team.
Het kan bij momenten inderdaad nogal doorwegen, maar de clowns zoeken en vinden meestal steun bij hun clownspartner. Praten over datgene wat ze hebben ervaren en waarmee ze geconfronteerd worden helpt altijd. Lukt het niet bij de partner dan kunnen ze in extreme gevallen nog steeds terecht bij iemand van het hospitaal, alhoewel dit alleen maar geldt voor de afdelingen in grotere hospitalen.
Het clownsspel kan van kamer tot kamer zeer variëren. Onze clowns spelen steeds in duo (op enkele uitzonderingen na) op een vaste afdeling en het spel is gebaseerd op improvisatie. Er wordt geluisterd naar de kinderen en gekeken naar hun reacties en zo wordt ieder spel persoonlijk rond het kind opgebouwd. In het theater, circus of op de straat staat de clown centraal. Voor een cliniclown staat het kind centraal. De clowns leggen de focus op wat het kind kan en wat de behoefte is van het kind op het moment. Dat kan plezier zijn maar er kunnen ook andere emoties boven komen bij het kind. Denk maar aan verdriet, boosheid of zich heel slecht voelen. Wij respecteren dat en passen ons clownsspel daarop aan. Een goed uitgebouwd, grappig clownsspel geeft je energie en extra motivatie om de volgende dag weer aan de slag te kunnen gaan.
De cliniclowns bieden aan kinderen een moment van afleiding en ontspanning. Ook gehospitaliseerde kinderen moeten de kans krijgen zich weer kind te voelen. De verbeeldingskracht van de clowns, en vooral de oprechte aandacht, komt ook de behandeling van de kinderen ten goede . Een pijnlijke behandeling wordt dragelijker en kinderen ervaren minder angst en stress tijdens en na het cliniclownsbezoek. De Cliniclowns dragen zo op een positieve wijze bij aan het genezingsproces van het kind. Het feit dat je door je eigen vaardigheden en talenten een kind even z’n moeilijke situatie kan doen vergeten, is al meer dan reden genoeg om deze job te doen.
Het werk van een cliniclown is een professionele activiteit. Wij willen de ziekenhuizen niet enkel kwaliteit maar ook continuïteit aanbieden en dat is dan ook de reden waarom we voor deze job geen beroep kunnen doen op vrijwilligers. Onze mensen werken op freelance basis en worden hiervoor vergoed. Het feit dat we tot op heden nog steeds geen structurele subsidies ontvangen maakt het er uiteraard niet gemakkelijker op en daarom zijn wij dan ook constant op zoek naar sponsors die ons willen steunen.
Aangezien er in de ziekenhuizen strikte regels rond privacy bestaan is het helaas niet mogelijk om mee te lopen met onze clowns. Zieke kinderen vinden het trouwens vaak niet leuk wanneer er 'vreemde' mensen hun kamer binnen komen. Stages, meelopen, interviews, foto’s nemen in het kader van je school en/of opleiding zijn dus niet mogelijk.
Vind je niet alle info terug op onze website, kan je steeds bellen of mailen met onze kantoormedewerkers. Zij zullen je graag meer info bezorgen en je vragen beantwoorden.
Helaas is het niet mogelijk om een CliniClown in te zetten bij acties. Hier zijn verschillende redenen voor:
• De cliniclowns zijn er echt alleen voor kinderen die beperkt zijn in hun kind-zijn door ziekte of handicap.
• De cliniclowns zijn geen theater en/of circusclowns. Het zijn professionele en speciaal opgeleide clowns met een artistieke en/of pedagogische achtergrond.

Cliniclowns België is lid van

"European federation of hospital clown organizations"