vliegertje

kader2
Christensen

Bezoeken jullie alle patiënten in het hospitaal ?

Inderdaad, alle kinderen op de kinderafdeling worden door onze clowns bezocht ongeacht ziekte, leeftijd, ras. Bij aankomst op de afdeling krijgen de clowns van het verplegend personeel een briefing zodat ze op de hoogte zijn van de toestand van ieder kind.Indien het omwille van besmettingsgevaar niet mogelijk is om voor deze risicogroep te spelen, wordt er toch nog steeds een middel gezocht om deze kinderen te animeren, bv. door te spelen aan het raam.
Een gemiddelde speelbeurt per kamer duurt +/- 10 minuten.

Hebt U een lange opleiding achter de rug voor u cliniclown kon worden ?

We verwachten van kandidaat Cliniclowns dat ze reeds een opleiding clownerie achter de rug hebben.  Dit kan zijn door een opleiding in de podiumkunsten, theatermaken, dramadocent, drama therapeut of verschillende workshops en/of masterclasses gevolgd te hebbenwaar clownerie een belangrijke plaats innam.
Ook kandidaten die andere relevante clownerie-ervaring kunnen voorleggen kunnen worden uitgenodigd voor een auditie.

Wanneer je door de audities heen bent gekomen, ga je op freelance basis als Cliniclown aan de slag. Je krijgt een specifieke training (coaching) in het ziekenhuis gebaseerd en aanvullend op de reeds gevolgde opleidingen clownerie. In dit stadium vindt de "echte" cliniclownsopleiding plaats. 

Hebt u een leuke anekdote of een grappig verhaal ?

Wanneer je al lang actief bent als cliniclown heb je uiteraard verscheidene verhalen die blijven hangen. Om er nu één specifiek uit te pikken is dan ook nogal moeilijk maar datgene wat je eigenlijk het meeste bij blijft is toch wel de warmte en de vriendschap die je mee krijgt van de kinderen, maar ook van de ouders. Sommige anekdotes zijn niet eens zo spectaculair, de kracht zit hem in de kleine dingen, zoals dat ene kind dat je spontaan en eerlijk omhelst om je te bedanken en zo zonder woorden laat blijken wat hij ervan vond.

Hoe reageren de ouders, de patientjes zelf of het verplegend personeel op jullie bezoek ?

De reacties zijn over het algemeen zeer positief, belangrijk is wel te benadrukken dat onze clowns altijd toestemming vragen aan de kinderen en/of de ouders om binnen te komen. De kinderen zijn tenslotte in het hospitaal om te genezen, dus kan het wel eens gebeuren dat ze te ziek of te moe zijn en in dat geval wordt de wil van het kind of van de ouders vanzelfsprekend gerespecteerd.


Hoe verloopt het eerste contact met een hospitaal ?

Meestal wordt er in onderling overleg bekeken wat de mogelijkheden zijn om op korte- of middellange termijn in een hospitaal aan de slag te gaan. Dit hangt uiteraard van een heleboel factoren af maar één van de meest doorslaggevende zijn toch wel de centen. Indien we ergens starten met een nieuw clownsduo willen we ook blijven komen en niet zomaar eens sporadisch bezoekje brengen, hier hangt natuurlijk een prijskaartje aan vast en we bekijken dan ook of het haalbaar is binnen de budgetten. Indien dit niet het geval is proberen we hiervoor nieuwe sponsors te vinden.

Praten de cliniclowns onderling over hun ervaringen ?

Ja, zeker. Na afloop van het werk op de afdeling wordt er na het ontschminken en het omkleden ook nog tijd gemaakt om het clownsspel te evalueren. Verder zijn er hier bij ons op kantoor op regelmatige basis ook nog inhoudelijke vergaderingen waar alle clowns gezamenlijk hun ervaringen uitwisselen.

Vind je dit werk psychisch zwaar ?

Het kan bij momenten inderdaad nogal doorwegen, maar de clowns zoeken en vinden meestal steun bij hun clownspartner. Praten over datgene wat ze hebben ervaren en waarmee ze geconfronteerd worden helpt altijd. Lukt het niet bij de partner dan kunnen ze in extreme gevallen nog steeds terecht bij iemand van het hospitaal, alhoewel dit alleen maar geldt voor de afdelingen in grotere hospitalen.

Wat doet u allemaal om een kind te animeren ? Hoe gaan jullie te werk ? En hoe voel je je na een optreden ?

Het clownsspel kan van kamer tot kamer zeer variëren. Onze clowns spelen steeds in duo op een vaste afdeling en het spel is gebaseerd op improvisatie. Er wordt geluisterd naar de kinderen en gekeken naar hun reacties en zo wordt ieder spel persoonlijk rond het kind opgebouwd.
en goed uigebouwd, grappig clownsspel geeft je energie en extra motivatie om de volgende dag weer aan de slag te kunnen gaan.

Wat is het doel van uw job en waarom wil iemand cliniclown worden ?

De cliniclowns bieden aan kinderen een moment van afleiding en ontspanning. Ook gehospitaliseerde kinderen moeten de kans krijgen zich kind te voelen. Bovendien kan afleiding ervoor zorgen dat de kinderen, doordat ze minder gespannen zijn, effectief minder pijn ervaren. Het feit dat je door je eigen vaardigheden en talenten een kind even z’n moeilijke situatie kan doen vergeten, is al meer dan reden genoeg om deze job te doen.

Worden de clowns vergoed voor hun prestaties of is dit volledig vrijwilligerswerk ?

De job van cliniclown is een professionele activiteit. Wij willen de ziekenhuizen niet enkel kwaliteit maar ook continuïteit aanbieden en dat is dan ook de reden waarom we voor deze job geen beroep kunnen doen op vrijwilligers. Onze mensen werken op freelance basis en worden hiervoor vergoed. Het feit dat we tot op heden nog steeds geen structurele subsidies ontvangen maakt het er uiteraard niet gemakkelijker op en daarom zijn wij dan ook constant op zoek naar sponsors die ons willen steunen.  

Kunnen we eens meelopen met de clowns?

Aangezien er in de hospitalen strikte regels rond privacy bestaan is het helaas niet mogelijk om mee te lopen met onze clowns. Zieke kinderen vinden het trouwens vaak niet leuk wanneer er 'vreemde' mensen hun kamer binnen komen.

Auditie Cliniclowns

AUDITIE CLINICLOWNS VERVANGERSPOOL OP 9 EN 10 OKTOBER 2017.

Vzw Cliniclowns België zoekt Cliniclowns.

De Cliniclowns zijn sinds 1994 zichtbaar aanwezig in heel wat Belgische ziekenhuizen en zorginstellingen. Het team bestaat momenteel uit 25 cl...


lees meer...

Manne en Van Echelpoel voor Cliniclowns

Hartelijke dank aan Manna en Van Echelpoel voor dit mooie initiatief!

 

Ziet em doen !


lees meer...

Lu voor Cliniclowns

 

 

LU ondersteunt dit jaar de Cliniclowns en dat zal je gezien hebben in je supermarkt!


De actie loopt van half mei tot half juni onder de mooie titel “Schenk een glimlach aan Cliniclowns”


Bedankt LU om ons de kans te geven weer heel wat kindere...


lees meer...

diw- nLmWpm Cliniclowns België  ı  Fort 4  ı  Krijgsbaan 212  ı  2640 Mortsel  ı  T 03/ 458 79 00 ı  www.cliniclowns.be  ı info @cliniclowns.be design by punkt!